Ing. Ivan Šír
Projektování dopravních staveb a.s.

Profil společnosti

Projekční kancelář je plně vybavena výpočetní technikou. Na počítači jsou prováděny jak výpočty (geotechnické, statické, dimenzační apod.), tak zpracování textové a výkresové dokumentace včetně prostorových modelů a fotorealistického zobrazení se zákresem do fotografií.
Pro zpracování výkresové dokumentace je využíván produkt Autodesk Architectural Desktop s profesními nadstavbami Cadcon RCD, GoSteel a AdvancedSteel.
Projekční kancelář užívá specializované programové vybavení ESA PT, NEXIS a SOILIN od firmy SCIA CZ, které umožňuje přesný výpočet sedání a parametrů interakce mezi základem a podložím, výpočet namáhání konstrukce na prostorovém modelu a dimenzování podle všech mezních stavů. Tento programový systém je doplněn moduly firmy FINE na výpočet všech druhů opěrných zdí, gabionových zdí, velkoprůměrových pilot, mikropilot, mostních opěr, štětových stěn a stability svahů.
Společnost má zavedeny systémy QMS, EMS a OHSAS.
Společnost ručí pojistnou smlouvou u Pojišťovny Generali a.s. za případné škody vzniklé investorovi vlivem vad projektu do výše 15 mil. Kč.