Ing. Ivan Šír
Projektování dopravních staveb a.s.

Politika kvality, ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti pracujících, bezpečnosti informací a kvality řízení

Nejvyšší prioritou společnosti je uspokojování potřeb zákazníků a spokojenost zaměstnanců společnosti.

Aktivity společnosti jsou v oblasti projektování staveb včetně inženýrských činností.
K naplnění této politiky společnost přijala následující závazky:
 • Trvale budovat důvěru zákazníka ve stabilní kvalitu produktů a služeb společnosti.
 • Ve všech fázích realizace zakázky uplatňovat prevenci vad před jejich odstraňováním. Chovat s ohleduplně k životnímu prostředí a snažit se předcházet haváriím a minimalizovat nebezpečí poškození zdraví.
 • Optimálních výsledků dosahovat výchovou, přípravou a motivací všech pracovníků.
 • Jakost, dopady na životní prostředí a dosahovaná úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou ve společnosti trvale sledovány, hodnoceny a dokumentovány.
 • Společnost trvale usiluje o snižování negativních vlivů svých současných i budoucích činností na životní prostředí, prevenci nekvality a prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví svých zaměstnanců. To je zabezpečováno pravidelným prověřováním a vyhodnocováním stavu a stanovováním cílů.
 • Společnost se zavazuje k plnění požadavků, trvalému zlepšování a zvyšování efektivnosti celého systému managementu jakosti a životního prostředí.
 • Veškeré svoje aktivity realizuje v souladu s legislativními a jinými požadavky, kterým společnost podléhá, nebo ke kterým se zavázala jak v ČR, tak v zemích, kam poskytuje své služby.


V Hradci Králové dne 5.1.2015


Cíle pro rok 2015 - verze 1
 1. Udržet všechny platné certifikáty (ISO 9001, 10006, 14001, 27001 a OHSAS 18001).
 2. Spokojenost zákazníka.
 3. Zvyšovat odborný kredit společnosti prostřednictvím prezentace účasti na odborné konferenci minimálně jednou ročně.
 4. Trvalým osobním působením zvyšovat odbornost pracovníků a firemní kulturu. Proces jednou za rok završit pravidelným personálním auditem.
 5. Zdokonalit užívání podnikového informačního systému KARAT.
 6. Trvale zvyšovat efektivitu práce měřením produktivity a zvýšením osobní motivace jednotlivých pracovníků.
 7. Soustředit se na environmentální aspekty navrhovaných staveb.
 8. Udržet nulový stav úrazů.
 9. Udržet nulový stav dopravních nehod.
 10. Sledování vlivu dokumentu „Projekční manuál“ na zvýšení kvality a efektivity práce.
Za plnění všech výše uvedených bodů odpovídá vedení společnosti, které zároveň každoročně připravuje aktualizaci cílů a vyhodnocuje plnění cílů za uplynulý rok. Plnění cílů v průběhu roku sleduje též průběžně.V Hradci Králové dne 5.1.2015Dokument je ke stažení zde.