Ing. Ivan Šír
Projektování dopravních staveb a.s.

Identifikační údaje

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

Sídlo: Mladé Buky 42, PSČ 542 23

Korespondenční adresa: Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

IČ: 287 86 793
DIČ: CZ28786793


Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č. ú. 226740482/0300
mobil. tel.: +420 603 181 473
e-mail: [email protected]


OR: vedený Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2906

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Ivan Šír

Statutární orgán - představenstvo
Ing. Ivan Šír, předseda představenstva
Ing. Jan Fiala, člen představenstva
Ing. Milan Jansa, člen představenstva